31. Demokratin och folkviljan

Att demokratin skulle omfatta alla – oavsett om vi själva väljer att omfatta den – kan knappast vara rimligt.

I en demokratisk organisation kan enbart de vara delaktiga som accepterar och delar själva grundidén. Precis som inom vilken annan sammanslutning som helst.

Ogillar jag att spela golf kan jag givetvis inte förvänta mig att göra mig hörd i en golfklubb. Delar man inte spelets regler så är man helt enkelt inte med i spelet.

Demokratins grundprincip kan på så vis aldrig vara den urskiljningslösa folkviljan, utan främst bör principen stå att vi alla delar lika fri- och rättigheter och är lika inför lagen.

På så sätt skulle heller aldrig demokratin kunna röstas bort i allmänna val, så som skedde i Tyskland 1933 och som håller på att hända i Italien 2010.

Att rösta bort demokratin blir därmed en självmotsägelse. En mäktig part skulle förvisso alltid kunna genomföra en kupp och därefter avskaffa demokratin. Men då talar vi om något annat än om demokratins spelregler.

Det går ju givetvis att invända att detta nu bara är en tolkning av flera – det finns hur många uppfattningar som helst om vad demokrati är och inte kan vara. Varav många framhäver just direktdemokratin som det mest principiellt rättvisa sättet att styra.

Och visst är det så. Men om vi gör folkviljan till överordnad princip, så underordnar vi ju samtidigt våra allmänna fri- och rättigheter och därmed i förlängningen även våra möjligheterna att kunna rösta.

Därför bör inte demokratin i första hand uppfattas som ett uttryck för folkviljan utan snarare för de regelsystem som i sin tur möjliggör för var och en att kunna påverka och säga sin mening. Alltså för de lagar och bestämmelser som gör att vi kan upprätthålla en demokrati.

På samma sätt är det med alla våra friheter. Vi kan aldrig vara fria att göra precis vad vi vill eller säga vad som helst – i första hand måste vi alltid beakta de gränsdragningar som måste göras för att vi överhuvudtaget ska kunna garantera att vi alla får ta del av samma friheter.

3 kommentarer

Filed under Demokrati

3 responses to “31. Demokratin och folkviljan

 1. Christer

  Men vem bestämmer vilka de demokratiska fri- och rättigheterna är?
  Är det folkviljan? Är det filosoferna, definierade på något visst sätt? Kan möjligheten av en nazipåverkad folkvilja nödvändiggöra en Gud och religionsfilosofer? Hur går det då om en god folkvilja vill utveckla demokratin?

  • Men vem bestämmer? är din retoriska fråga. Ja, det lär väl rimligtvis vara en slutprodukt av många olika individers tänkande och en lång rad debatter och diskussioner. Det är i varje fall så det förefaller vara om vi empiriskt betraktar den värld vi lever i.

   Som ett näraliggande ex: vi har här mitt ursprungliga inlägg, därefter din problematisering och fråga och nu slutligen så kommer mitt svar – en slags dialektisk process.

   Alla de ord som yttrats här (mellan oss) kan, om de äger lämplighet och egen styrka, spridas vidare som livaktiga ”memer” och som kommer att möta andra samtal och diskussioner och kanske till slut inkorporeras i en ”kunskapsmassa” där slutligen en mer ”utmejslad” uppfattning om vad som ingår i ”de demokratiska fri- och rättigheterna” kommer att dominera! Lite att likna vid en slags matematisk (logisk) formel som (för stunden) uppfattas som det mest ”hållbara” eller ”rimliga” eller ”rationella” sättet att betrakta problemet.

   Alltså lite som en kulturevolutionistisk princip (därav användningen av ordet ”mem”) där olika idéer stöts och blöts och i bästa fall överlever. Det är alltid den som överlever som överlever – och den som överlever är per definition också den starkare.

   Så, summa summarum – ett maktspel! Men jag inbillar mig inte heller att jag därmed också sagt det sista ordet i denna ständigt pågående debattprocess (och därmed har jag även implicit sagt att jag har rätt i min analys – om processen;-).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.