Ska de mest högljudda styra och resten tystna?

Demokratin och allt det vi uppfattar som mänskliga rättigheter finns självfallet inte där inte någon bryr sig. Inte på månen – inte heller i Nordkorea!

Därför är det oroväckande när dessa vår kulturs andliga hörnpelare äventyras av grupper som dessutom närts och frodats i dess ljus.

De idéer som steg för steg lagt grunden för det öppna samhällets lagstadgade fri- och rättigheter är inte längre självklara utan utmanas nu starkt av andra uppfattningar och kulturella synsätt.

Motståndet kommer från fundamentalistiska och religiösa grupper som inte vill ändra på det som en gång nedpräntats, det kommer från vänstern som förlorat tilltron till makten och etablissemanget och från nygamla grupperingar på högerkanten som idealiserar det som en gång varit. De olika grupperingarna trivs visserligen inte i varandras sällskap, men drivs i grunden av en liknande frustration och känsla av utanförskap i det moderna projektet.

Inför nästa år, som dessutom sammanfaller med demokratins 100-årsjubileum i Sverige, kraftsamlar ironiskt nog flera grupper för att sprida ytterligare misstro och hat mot det demokratiska systemet. Deras aktioner, ryktesspridningar och försök att skapa konflikter kommer av allt att döma att trappas upp under valåret – på samma sätt som vi sett ske i andra demokratier.

Det som möjliggör detta är förstås våra olikheter och att vi kommit långt från samsyn och gemenskap. Man behöver inte vara en dysterkvist för att se att vi i dag är mer splittrade än tidigare och att alltfler uppvisar en ny slags oresonlighet i upplevelsen av sin egen rätt. Det finns snart inte längre några fredade platser för resonerande samtal. Ordväxlingarna i sociala medier har höjt tonläget. De som har de ömmaste tårna och skriker högst sätter ribban för vad som överhuvudtaget kan sägas – medan andra tystnar.

I denna miljö frodas förstås motsättningar och överdrifter som ger de extrema ypperliga tillfällen att nå ut med sina budskap. Deras främsta vapen är inte längre knölpåkar utan förmågan att vid rätt tidpunkt kommunicera rätt saker i syfte att splittra oss ytterligare. Vad som är att vänta under året är en upptrappning av detta informationskrig – ett krig där de som inte har några skrupler vad gäller rationalitet och ­moral får ett stort försprång.

Den riktigt stora utmaningen för det öppna samhället blir nu att med list, mod och beslutsamhet mota dessa krafter i grind. Kanske inte främst genom att gå i klinch på slagfältet utan snarare genom att på allvar förstå och våga adressera den breda palett av frustration och misstro som är orsaken till deras framgångar.

Max Kern

Publicerad i SN den 15 december 2017