En civiliserad rättstat får aldrig vika ned sig.

Det finns en mängd saker man inte gärna tar i. Sådana som kanske är lite för svåra. Eller som är så känsliga att man riskerar att hamna i en orkestrerad stormvind om man överhuvudtaget närmar sig. När riskerna är överhängande ser vi hellre åt andra hållet. Det är mänskligt! Men det löser nästan aldrig någonting – även om vi ibland intalar oss att det gör.

Våra politiker och beslutsfattare är förstås också människor. Och tittar ibland åt andra håll. Speciellt när det gäller frågor som blivit alltför laddade. Där det föreligger explosionsrisk. Det är förståeligt.

Var tid har givetvis sina minfält som inte kan beträdas. Men efter ett par år kan de plötsligt vara desarmerade. När Göran Hägglund (före detta partiledare KD) för några år sedan ville adressera det gryende missnöjet mot elit och etablissemang från vad han då kallade för ”verklighetens folk” blev det ett himla liv. Medan i dag trängs journalister och intellektuella för att tala och skriva om just samma konflikt, om utanförskapet, om samhällen i samhället och om populismens popularitet. Så kan det gå!

Länge var det också omöjligt att föra ett balanserat samtal om det utbredda tiggeriet i Sverige. Många blundade så hårt att de trots upprepade larmrapporter även förlorade greppet om vad som skedde lite vid sidan av. För det sker alltid något vid sidan av. Nu börjar även denna laddning avta – vilket förhoppningsvis kan få till följd att vi framöver kan föra mer balanserade samtal även om detta. Vilket ju givetvis är bra.

En annan blind fläck var under en lång tid även ”invandringsfrågorna”. Mellan skål och vägg tillät sig då många att vädra sin oro över utvecklingen men i offentligheten höll de flesta sig tysta. Därför det inte gick att tala om. Eller rättare sagt, det gick endast att tala om på ett sätt. I dag har vi dock börjat tala om denna viktiga fråga på flera sätt. Vilket också är bra.

Veckan innan jul kom så det efterlängtade beskedet från Twitter att man nu stänger ned flera hat-konton tillhörande extrema grupper och individer. Facebook har också meddelat att man ämnar skärpa reglerna. Region Gotland valde att stoppa NMR:s deltagande under Almedalsveckan nästa år och Fria Tider portas från Bokmässan. Och nu under senhösten lade Nyköpings kommun ut linjalen vad gäller extrema gruppers möjligheter att hyra offentliga lokaler.

Pendeln är satt i rörelse. Det finns alltså hopp. Alla kanske inte gillar alla slags omsvängningar men viktigt är ändå att fastlåsta positioner förskjuts och förändring och utveckling sker.

Att leva i ett öppet samhälle innebär självfallet också att kunna lyssna till åsikter man själv inte omfattar. Men även här måste det finnas vissa gränser. Öppenheten kan aldrig innebära öppenhet in absurdum. Frihet kan aldrig omfatta friheten att vilja begränsa andras friheter. Och här i denna avgörande demokratiska fråga har under året skett en viss tillnyktring. En civiliserad rättsstat får aldrig vika ned sig för hot, hat och lögner! Gott nytt valår 2018!

Max Kern

Publicerad i SN den 13 januari 2018