Det är nu vi behöver en fri och trovärdig press

Han kom som ett yrväder in i våra liv en januaridag med en harang av grova överdrifter och regelrätta lögner i släptåg. Donald Trump har på några dagar gett orden sanning, lögn och faktaresistens en ny och skrämmande aktualitet. Det handlar inte längre om att tala som om man talade sanning – utan snarare om att etablera lögnen som ett tänkbart alternativ.

Det vi nu ser utspela sig i Washington är dock ingen isolerad företeelse utan sker i stora delar av vår värld. Själva godtagandet av något som kan uppfattas och benämnas såsom ”alternativa fakta” är något som länge legat och pyrt inom vår västerländska idétradition. Och är på sätt och vis också en utveckling av en långt gången eller överdrivet liberal och tillåtande kultur. Alltså en kultur som inte längre vågat hålla fast vid något så fundamentalt och otvetydigt som vad som avses med ”sanning” – och därmed relativiserat själva sanningsbegreppet som i sin tur öppnat upp för att olika politiska aktörer kunnat börja torgöra vad de upplever som ”sina sanningar”.

I skrivande stund kan vi bara konstatera att vi i framtiden kommer att ha ett allt större behov av samvetsgrann och oberoende nyhetsmedia för att skydda oss mot alltför grova förenklingar. Vad vore exempelvis världen i dag utan Washington Post, New York Times och CNN med flera. Hur skulle rapporteringen från Washington ha sett ut i dessa dagar och vilka slags ”fakta” skulle vi haft att tillgå?

Som medborgare och nyhetskonsumenter är vi alltid lika utsatta – vi kan oftast inte själva bedöma och skilja en halvsanning från en sanning, eller ett ”alternativ faktum” från en ren förbannad lögn. Det är där vi befinner oss och vi är därför också alltmer beroende av att vi framöver har tillgång till en oberoende, granskande och fri press – även här i Södermanland. Den är en viktig hörnpelare i vår demokrati.

Vi som i dag fortfarande läser en dagstidning söker som regel inte de förenklade och svart-vita beskrivningarna – utan förväntar oss en nyhetsrapportering som även visar förtroende för oss som läsare. Detta förutsätter att vi även fortsättningsvis upplever våra nyhetsförmedlingar som trovärdiga, anständiga och icke korrumperbara.

Max Kern


Publicerad i SN den 26 januari 2017